Main menu:

Tietoja

Tämä sivu tarjoaa tietoa laihduttamisesta, painonhallinnasta ja dieeteistä.

Tämä sivusto on oman laihdutusprojektin sivutuotteena tehty sivusto. Ideana on ollut kirjata ylös kaikki itse selvittämäni ja tuoda se tiiviissä muodossa myös muiden hyödyksi. Mielestäni ongelmana juuri painonhallinnan kanssa on se, että materiaalia on liiaksikin eikä mitään tiivistä materiaalia ole saavalla.

Sivuston palauteosoite: palaute ( at ) dieetti.org

Sivuillamme oleva sisältö ja tieto pyritään pitämään mahdollisimman laadukkaana. Emme kuitenkaan vastaa sivuilla esiintyvistä virheellisistä tiedoista tai kolmansien osapuolinen tiedoista. Sivusto ei vastaa virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon aiheuttamista ongelmista tai vahingoista.

Muistathan aina tarpeen vaatiessa olla yhteydessä lääkäriisi tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen.